Tips Para sa mga Kababaihan

Written by RPCRD on . Posted in Crime Prevention Tips

1.     Kung kailangang sumakay sa Jeepney, mas makabubuti na huwag sumabay kung lahat ng mga pasahero ay  lalaki.

2.     Sa mga estudyante, hangga’t maaari, pumili ng pang-umagang subjects. Kung ito ay hindi posible tiyaking laging may kasamang kilala sa pag-uwi sa gabi. 

How to detect fake peso bills and coins

Written by RPCRD on . Posted in Crime Prevention Tips

Courtesy of Philippine Daily Inquirer

To enable a cash handler to spot counterfeit money, one has to be familiar with the genuine bank notes of the Bangko Sentral ng Pilipinas.

Study the workmanship of each denomination of genuine Bangko Sentral bank notes. One must take note and familiarize himself or herself with the various characteristics of the following security features:

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Connect with us