Dapat Gawin Kung May Bomb Threats at Iba Pang uri ng Terorismo

Written by RPCRD on . Posted in Crime Prevention Tips

1. Kung may makitang kahinahinalang bagay, huwag itong hawakan o galawin. Umiwas sa nasabing bagay (huwag lalapit sa loob ng 300 ft).

2. Ipagbigay alam kaagad sa awtoridad ang mga kaso ng bomb threats at incidents sa pamamagitan ng pagtawag sa 117 o iba pang kinauukulang contact numbers.

3. Huwag ipakalat ang mga hindi pa napapatunayang balita na natanggap sa text message. Burahin at huwag i-forward.

4. Manatiling kalmado. Ipagpatuloy ang pangaraw-araw na gawain.

5. Magkaroon ng karampatan na pag-iingat sa sa trabaho, paaralan, at tahanan.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Connect with us