Pag-iingat sa Loob ng Pampublikong Sasakyan

Written by RPCRD on . Posted in Crime Prevention Tips

1.   Bago sumakay sa pampasaherong taxi o jeepney, maaari lamang na isulat o isaulo ang body number lamang at plate number nito at i-text ang mga ito sa mga magulang o kasambahay. At i-text din ang linya ng jeepney kung nakasakay na dito o kung nasa taxi ka naman, ang pangalan nito. 

2.  At kung nakasakay na sa taxi, ipa-rinig sa driver nito, sa pamamagitan ngcellfone, na ipinagbigay alam mo sa mga magulang mo o kasambahay ang mga detalyeng nabanggit sa unang talata (no. 1). Isama rin ang pangalan ng driver. Ito'y maaaring makita sa naka-display na ID. lpagbigay alam din kung saan ka sumakay ng taxi / jeepney at kung saan ka papunta.

3.  Kung ang bus, jeepney, pampasaherong tren na sinasakayan ay punung-puno, huwag magtiwala sa iyong katabi o sa taong nasa likod. Ingatan ang iyong pitaka o anumang mahalagang gamit. Alerto ang mga masasamang-Ioob kapag panahon ng enrolment o balik-eskwela.

4.  Huwag ilabas sa bintana ng sasakyan ang iyong kamay lalo na kung may suot na alahas. Ito ang hinihintay ng snatcher. maliban sa ito ay delikado.

5.  Kung may nangyayaring hold-up sa loob ng sasakyan, huwag lumaban sa armadong kalaban o kriminal. Sundin ang kanyang gusto para hindi ka masaktan. Huwag subukang tumalon.

6. Bago sumakay sa jeepney, o ibang pampublikong  sasakyan, maging makilatis. Ang mga kriminal ay hindi nakikipagtinginan sa kanilang bibiktimahin. Kung may duda sa ibang pasahero. Huwag piliting sumakay o kung nakasakay na, gumawa ng paraang makababa agad.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Connect with us