Pag-iingat sa Kalsada

Written by RPCRD on . Posted in Crime Prevention Tips

1.     Ang mga bata at estudyante ay hindi dapat magsuot ng mga mamahaling alahas o magdala ng maraming pera. Ang mga ito ang tumatawag sa pansin ng mga kriminal.

2.     Kapag inabot ng gabi sa daan, huwag maglakad sa mga lugar na madilim o hindi naiilawan.

 

3.     Iwasan ang mga masisikip na daan o shortcut. Madalas, ang mga ito ay hindi matao at siyang pinaglalagian ng mga masasamang elemento.

4.     Mag-ingat sa mga taong hindi kilala. Laging  dumistansya at kung maaari, huwag makipag-usap sa kanila.

5.     Kabisaduhin ang paligid ng mga lugar na malimit mong dinadaanan, ng sa ganoon ay alam mo ang pupuntahan kung may panganib.

6.     Huwag basta tumanggap ng anumang pagmamagandang-loob ng mga taong hindi mo kilala lalung-lalo na kapag kayo aypinasakay sa kanilang sasakyan.

7.     Kung maaari, huwag maglakad ng nag-iisa.

8.   Kapag may dalang sasakyan. slguraduhin naka-lock ang mga pinto't bintana upang maka-iwas sa mga “salisi gang”.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Connect with us